nanera: level - nothing at allнастройка~ хоби~ опит~ съждения

Разбирането се състои от три нива.
Смисъла, който виждам аз.
Чашата е наполовина пълна винаги.
Защо желая или не желая да съм свободен. (ЕСЕ)Относно погледа, който има оптимиста, над една наполовина пълна чаша и този на песимиста, над една наполовина празна чаша смятам, че мога да изясня разликата, като изразя моята логика относно това виждане. За да се разгледа из основа въпроса, трябва да се разгледа същността на чашата. Тя, като човешко творение се създава в пълен вид, който представлява самата чаша, която е празна. Всеки един предмет създаден на този свят има мисия и цел. Целта на чашата е да се напълни и да бъде пълна, до един момент, в който се изпразва. В един дом повечето чаши са празни въпреки, че може и често да се пълнят, те престояват повечето време празни отколкото пълни. В такъв случай, когато една чаша започне да се пълни тя в един момент става наполовина пъна. Ако тя е пълна и започне да се изпразва, тя ще стане наполовина празна. Разликата е само в това каква е била чашата преди да стигне до положението на половина пълна или половина празна. След като определих според мен каква е същността на чашата, като предмет, който по принцип е създаден празен и мисията му е да се напълни смятам, че чашата винаги е наполовина пълна.