nanera: level - nothing at allнастройка~ хоби~ опит~ съждения

Разбирането се състои от три нива.
Смисъла, който виждам аз.
Чашата е наполовина пълна винаги.
Защо желая или не желая да съм свободен. (ЕСЕ)Първото ниво е свързано със запаметяването и запомнянето. Това е нивото на знанието. Когато човек знае нещо той попада в това Първо ниво. Може би подходящ лозунг на това ниво е “Аз знам”. Изразява се в това, че човек може да узнае някаква информация, която да запамети като момент, който се случва във времето. Това ниво е необходимо, за да се достигне до второто ниво – на Разбирането.
Това Второ ниво обяснява чрез логическа последователност как се случва самото действие и от къде е дошла информацията. Чрез закони (и най-вече закона на кармата) всяко едно събитие има обяснение от къде е произлязло и какво го е провокирало да се случи. В това Второ ниво човек разбира смисъла, като последователност от действия с ясна цел и резултатност, което води до конкретност, която за съжаления се отделя от цялото и е само частта, която наблюдателя открива. Това води до застой и не винаги е достатъчно, за да се премине в следващото ниво. Може би подходящ лозунг за това Второ ниво е “Аз знам как.”.
Трето ниво - на сетивността, интуицията и чувствата. Чрез това ниво на осъзнаване се постига едно доближаване до общото и единното. Смисълът за самото конкретно действие се обединява с идеята за цялото и свързаността на стъпките довели до резултата, който поражда още последствия. Това ниво обединява конкретния смисъл за действието и неговия резултат с всички възможни знания до сега. Подходящ лозунг за това ниво е “Аз знам защо.”, въпреки, че за да знае човек точно “защо” той трябва да е преминал през всички нива, което не винаги е изпълнено.
Човекът в цялото си многообразие може да започне своето разбиране от различно ниво. Често човек знае нещо, но не го разбира или разбира нещо, но не го познава. По същия начин може да чувства нещо за правилно и да не знае защо е така или как е така, но го осъзнава чрез сетивността на интуицията си. Аз лично смятам, че тези нива могат да ми помогнат да възприемам света около себе си по-лесно, тъй като го определям като единен организъм и като всеки такъв той работи по система, в която всяка стъпка води до последствие, което засяга цялото и има смисъл за него.