nanera: level - nothing at allнастройка~ хоби~ опит~ съждения

~ моята мечта
~ една история която е истина
~ гасне:още гасне:изгасна
~ аз такава съм отвътре
~ още ли
~ през прозореца

един звънец който иззвъня
една врата която се отвори
един глас който покани
един праг който се прекрачи
една стая в която се влезе
едно легло на което се седна
един диалог който се проведе

няколко думи които се изрекоха
други които им отговориха

една плочка с един надпис
един поглед с една мисъл
една врата през която се излезе
едни стълби по които се слезе
едни стъпки който бяха последвани

едно чувство което се запомни
един спомен който се забрави