nanera: level - nothing at allнастройка~ хоби~ опит~ съждения

~ моята мечта
~ една история която е истина
~ гасне:още гасне:изгасна
~ аз такава съм отвътре
~ още ли
~ през прозореца

сънувах мечтат си
че държа ножа в ръката си.
очите ми се граници
виждат само навици.

болката отвътре и отвън
се превръща само в сън
и тялото ми излита
без никога да пита.

за последно те видях
и спомена разбрах
в него си сама
далеч от моята душа...
...мечта.