nanera: level - nothing at all
настройка~ хоби~ опит~ съждения

.:Човек не знае, но винаги може да знaе.
.:Втори шанс за стария път няма. Има нов път и един шанс.
.:Хората не искат да лъжат, но това се случва, когато не знаят истината*.
.:Любовта може да преодолее всичко, но човек не може да преодолее любовта.
.:Имаш ли желание, можеш да имаш всичко.
.:Интелекта на един човек се определя от това до колко той е способен да предвиди собственото си бъдеще.


* истината е една за всеки един човек.