nanera: level - nothing at all
настройка~ хоби~ опит~ съждения