nanera: level - nothing at allнастройка~ хоби~ опит~ съждения

С всичко, което създавам около себе си, аз създавам и себе си.

Настройката е нещо, което правим всеки ден. На всеки човек му отнема различно време, за да се настои, но това повече зависи от неговия характер, отколкото от средата, в която се намира. Характера на един човек се определя не само от спомените, които е натрупал през живота си и изградил себе си, като личност с предразсъдъци, но и от белега, който му е поставен при раждането му или по-точно при самото зачеване на плода. Тъй като контролът върху тези неща е сложен няма да го засягам толкова сериозно, а ще се опитам само да създам настройка за момента, в който тя би подпомогнала доброто протичане на наличната информация в тази среда.
Настройката подпомага изграждането на определено настроение, което поставено точно на мястото си се задържа продължително време. Ето защо е добре да се чувстваш добре от всичко, което правиш, независимо от самото действие. Казват, че човек е добър по природа и лошотията е породена от изкривяването на разбиранията за правилно и погрешно, сформирани от количество, а не качество хора. Всъщност едва ли е толкова сложно, колко си мисля. Може би това е достатъчно за настройка към моята лична страница.

Пропуснах да спомена, че всъщност се занимавам с много глупости.11.jpg